Tertia Advocatuur richt zich op de sociale advocatuur en biedt u rechtshulp op het gebied van Slachtofferrecht en Sociaal zekerheidsrecht.

Als u slachtoffer bent ondersteunen wij u juridisch met name:

  • als u slachtoffer bent van een gewelds- of zedenmisdrijf;
  • als u nabestaande bent van een geweldsmisdrijf;
  • bij uw rechten als slachtoffer in een strafproces;
  • bij gebieds- en contactverboden;
  • bij stalking;
  • bij een klacht niet-vervolgen (artikel 12 Sv-procedures);
  • bij aanvragen bij en bezwaar- en beroepsprocedures tegen het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ook bij problemen in het Sociaal zekerheidsrecht kunt u goed bij ons terecht. Uw uitkering kan bijvoorbeeld worden ingetrokken, teruggevorderd of niet toegekend. Wij kunnen u adviseren en bijstaan tijdens de procedure(s).