Wanneer partijen een conflict hebben met elkaar kunnen ze ervoor kiezen om door middel van bemiddeling – weer – met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een oplossing van het conflict te komen. Partijen kiezen vrijwillig voor bemiddeling en kunnen tijdens de bemiddeling zelf in vrijheid hun eigen beslissingen nemen. Ze nemen onder meer actief deel aan het communicatieproces, en beslissen samen wat zij hoe zij de oplossing van het conflict willen regelen.

Als bemiddelaar begeleid ik de partijen om de kwaliteit van hun interactie, hun onderlinge communicatie en hun besluitvorming te verbeteren. Op die wijze leidt de bemiddeling tot een voor alle partijen acceptabele oplossing van het conflict.