De jaarlijkse Europese dag van het slachtoffer op 22 februari was voor dit jaar voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven aanleiding om extra aandacht gegeven aan de positie van het slachtoffer. Via huis-aan-huisbladen heeft het Schadefonds aandacht gevraagd voor de rol die het Schadefonds kan spelen bij het herstel van slachtoffers. Lees er hier meer over.