Geweld en seksueel misbruik veroorzaken bij een slachtoffer veel lichamelijke en emotionele problemen. Als slachtoffers aangifte willen doen worden zij ook nog eens geconfronteerd met verschillende juridische mogelijkheden, rechten en problemen. Tertia Bemiddeling en Advocatuur is gespecialiseerd in juridisch bijstand aan slachtoffers van geweld en seksueel misbruik.

Als slachtoffer heeft u bijvoorbeeld het recht om een schadevergoeding in te dienen, een gesprek te hebben met de officier van justitie, te spreken op de zitting en een schriftelijke slachtofferverklaring in de dienen. Ook kunt u na uw aangifte nog als getuige worden opgeroepen voor verhoor bij – onder meer – de rechter-commissaris. Als de zaak wordt geseponeerd en de verdachte niet – verder- wordt vervolgd, dan kan namens u een klacht niet-vervolgen worden ingediend bij het Gerechtshof (artikel 12 Sv-procedure). Het Gerechtshof onderzoekt dan of het sepot terecht was of dat er toch vervolgd moet worden. Naast het strafrecht kan onder bepaalde voorwaarden ook in het civielrecht schadevergoeding worden gevorderd.

Als u slachtoffer bent van ernstig geweld en seksueel misbruik komt u mogelijk ook in aanmerking voor een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als de aanvraag wordt afgewezen of als u een te lage uitkering ontvangt dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Wij kunnen u bij al deze juridische kwesties bijstaan, adviseren en veel voor u regelen.