mr. D.W. (Erna) Jansen

Erna Jansen is sociaal advocate sinds 2007 en zet zich sindsdien met hart en ziel in voor slachtoffers van geweld en seksueel misbruik en mensen die juridische problemen hebben op het vlak van sociaal zekerheidsrecht.

Het opkomen voor je rechten en alles wat daarmee te maken heeft is zeer complex. Erna schept voor haar cliënten duidelijkheid in de juridische problemen, mogelijkheden en oplossingen. Haar werkwijze kenmerkt zich door kennis, persoonlijke aandacht en laagdrempeligheid. Mede dankzij haar ruim 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg heeft zij ook oog voor de menselijke kant van de juridische problemen van haar cliënten.

In 1988 en 1989 heeft Erna reeds de opleidingen NLP-practitioner en NLP Masterpractitioner bij het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) gevolgd. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is onder meer een methode om communicatie – in een mens en tussen mensen – te verhelderen en te versterken. Haar jarenlange kennis van en vaardigheden opgedaan in NLP gebruikt Erna in haar werk als advocaat en bemiddelaar.

Erna is in 2007 betrokken geweest bij de oprichting van de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) waarbij zij nog steeds aangesloten is. LANGZS richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Erna heeft in 2015 de specialisatieopleiding “Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers” van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit afgerond.

Tevens is Erna lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).