Sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. In Nederland hebben we een uitgebreid stelsel van wettelijke rechten en verplichtingen op het gebied van de sociale zekerheid. Deze wetten vormen een vangnet voor mensen, zonder dit vangnet zouden veel mensen in financiële problemen komen. Bijna iedereen krijgt in zijn of haar leven met deze wetgeving te maken.

Het Sociaal zekerheidsrecht bestaat uit twee onderdelen: de sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen.

Sociale verzekeringen
De sociale verzekeringen bestaan uit werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Het zijn verzekeringen tegen inkomensverlies dat ontstaat door bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies en ouderdom.

De werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht. Voorbeelden van wetgeving op het gebied van werknemersverzekeringen zijn:

De volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland werkt of woont. Voorbeelden van wetgeving op het gebied van volksverzekeringen zijn:

Sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen zijn geen verzekering, zoals bij de volksverzekeringen, maar worden betaald uit belastingopbrengsten. Voorbeelden van wetgeving op het gebied van sociale voorzieningen zijn: