Advocatuur


Kosteloze rechtsbijstand

U komt meestal in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand in het straf- en civielrecht indien u slachtoffer bent van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Beneden een bepaalde  inkomens-en vermogensnorm komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtbijstand. U dient dan wel een eigen bijdrage te betalen, de hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Bij het bepalen van uw inkomen wordt gekeken naar uw inkomen twee jaren voor het moment dat gesubsidieerde rechtsbijstand wordt aangevraagd. U kunt een peiljaarverlegging aanvragen indien uw inkomen de laatste twee jaren sterkt is gedaald. Klik hier voor meer informatie.

Betalend

Indien uw inkomen of vermogen boven de door de Raad van Rechtsbijstand vastgestelde inkomens- en vermogensnorm uit komt, dan wordt u bijgestaan op basis van een uurtarief. De hoogte van dit uurtarief is afhankelijk van onder meer de soort zaak, de spoedeisendheid en de complexiteit. Er worden duidelijke afspraken over het uurtarief gemaakt voordat u kosten maakt.

Neem gerust contact op met TERTIA – Bemiddeling en Advocatuur als u over de kosten vragen hebt.

Bemiddeling


De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van onder meer de soort zaak, de spoedeisendheid en de complexiteit. Er worden duidelijke afspraken over het uurtarief gemaakt, voordat kosten in rekening worden gebracht.